เนื้อหา

ความรู้พื้นฐานสำหรับการเล่นเครื่องบินไฟฟ้า

พิมพ์

intro

ความรู้พื้นฐานสำหรับการเล่นเครื่องบินไฟฟ้า

      เครื่องบินที่มีกำลังขับต่ำมักจะนำไปสู่หายนะในการเล่นเครื่องบินไฟฟ้าเสมอ   จึงเป็นที่มาของบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกชุดไฟฟ้า(มอเตอร์และสปีดคอนโทลที่จำเป็นสำหรับเครื่องบินแต่ละแบบ  ซึ่งหากเราจะใช้ชุดไฟฟ้าที่มีกำลังมากเข้าไว้ก็เป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งน้ำหนักที่มากเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง  ดังนั้นการเลือกชุดไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินไฟฟ้าที่ดีนั้นจะต้องให้มีความเหมาะสมกับขนาดของเครื่องบินนั้นๆ   ในบทความนี้เป็นเพียงแนวทางแบบหยาบๆซึ่งเป็นพื้นฐานในการเลือกชุดไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินแต่ละแบบเท่านั้นไม่ได้เป็นสูตรตายตัว แต่สามารถช่วยให้ผู้อ่านได้เลือกชุดไฟฟ้าที่จะทำให้เครื่องบินมีสมรรถนะที่ดีในการบิน

การเลือก มอเตอร์ (ขึ้นอยู่กับ AUW,หรือ น้ำหนักของเครื่องบิน)

motor1 motor2

Vintage types and many non-aerobatic indoor flyers - 50w~70w per 1lb
Trainers, gliders and high wing scale - 70w~100w per 1lb
Sport flyer with general aerobatic performance - 100w per 1lb
Warbirds - 120w~150w per 1lb
Multi engined models - 100w per 1lb (thrust from Multiple props gives in effect, more than 100w per 1lb performance)
EDF Jets - 150w~200w per 1lb
3D, F3A and high performance Models - 150w~200w per 1lb

ตัวอย่างสเป็คของมอเตอร์
motordetail 

การเลือก ปริมาณโวลท์(Lipoly Voltage Choice)

lipobat lipobat2

      การเลือกขนาดของโวลท์ขึ้นอยู่กับขนาดของมอเตอร์โดยหาปริมาณกระแสสูงสุดที่มอเตอร์ต้องการ(ดูได้จากสเป็คของมอเตอร์ซึ่งควรให้กระแสสูงสุดอยู่ในช่วง 50-60% ของขนาดความจุของกระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้(Capacity) หรือค่า C ของแบ็ต Lipo นั่นเอง เช่น ถ้าเราซื้อแบ็ต Lipo 2200mAh 20c ดังนั้นอัตราการจ่ายไฟคงที่สำหรับแบ็ตก้อนนี้คือ 44A(2.2A X 20) ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรรักษาระดับกระแสไฟให้อยู่ระหว่าง 20A~25A โดยปรกติเครื่องบินที่เราซื้อมาผู้ผลิตจะระบุขนาดของแบ็ตที่ต้องใช้มาด้วยแต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องเลือกใช้ตามที่ระบุเสมอไป  แบ็ตทั่วไปจะมีการระบุขนาดและน้ำหนักของแบ็ตซึ่งผู้ผลิตต้องระบุไว้เพื่อให้ผู้ใช้นำไปประกอบการพิจารณาในการใช้งาน โดยทั่วไปสำหรับเครื่องบินที่ใช้กำลังไฟต่ำจะใช้แบ็ตขนาด 20C , สำหรับเครื่องบินทั่วไปจะใช้แบ็ตขนาด 20-25C และเครื่องบินที่ต้องการกำลังไฟสูงจะใช้แบ็ตขนาด 30C ขั้นไป

Up to 50w: 1s~2s
up to 100w: 2s~3s
100w Up to 500w: 3s (This is the practical upper limit for 3s Lipo's, so basically, models of 5lb AUW)
500w up to 800w: 4s (This is the 0.40~0.46 glow equivalent range favoured by many club flyers)
800w up to 1000w: 5s
900w up to 1500w: 6s (this is the 0.60~0.90 ic equivalent range)
8s~10s packs are for very large and generally specialised models.

ตัวอย่างสเป็คของแบ็ต Lipo

lipodetail 


การเลือกจำนวนรอบต่อโวลท์ ( KV or RPM per volt)

combo


   ความหมายโดยทั่วไปก็คือควรใช้ขนาดของใบพัดเท่าไหร่ สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในกับเครื่องยนต์ก็จะสามารถเปรียบได้ว่า มอเตอร์ที่มีรอบต่อโวลท์น้อย(KV)เทียบได้กับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่รอบต่ำแต่แรงบิดสูง ส่วนมอเตอร์ที่มีรอบต่อโวลท์สูง(KV)เทียบได้กับเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีรอบสูงแต่แรงบิดต่ำ  แต่ถ้าหากไม่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องยนต์เรามีตัวอย่างที่จะทำให้พอเข้าใจได้ ในการเลือกรอบต่อโวลท์นี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกำหนดว่าเครื่องบินของคุณจะบินแบบใด แต่อย่างไรก็ดีโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือคุณมีสนามกว้างขนาดไหนในการเล่น ควรคำนึงถึงข้อมูลของมอเตอร์เป็นหลักเช่น NTF range(Notice To Member) ซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งขนาดของใบพัดและกำลังที่ได้ รวมทั้งขนาดมิติและน้ำหนักของมอเตอร์เอง

ตัวอย่างที่ 1: เครื่องประเภท Trainer/Sport  , 1lb AUW, เราต้องการมอเตอร์ขนาด 100w  (3s 20c Lipoly) ใช้อัตรา kv ขนาดกลาง สำหรับการบินปรกติ ดังนั้นรอบของมอเตอร์ที่เลือกจะอยู่ที่ประมาณ 1200kv~1400kv ซึ่งใบพัดที่เหมาะสมควรมีขนาด 8"

ตัวอย่างที่ 2เครื่องประเภท 3D/F3A , 1lb AUW, เราต้องการมอเตอร์ขนาด 150w  (3s 20c~30c Lipoly) ต้องการ kv ต่ำ ดังนั้นควรเลือกมอเตอร์ขนาด 1000kv หรือต่ำกว่า ใบพัดที่ใช้ควรมีขนาด 10~11"  ซึ่งจะยังให้ประสิทธิภาพสูงแม้ขณะ Throttle ต่ำกระแสอากาศที่เกิดจากใบพัดก็จะยังมีปริมาณมากพอที่จะพัดไปบนพื้นบังคับเพื่อให้มีการควบคุมที่ดีตลอดเวลา และสามารถให้ประมาณแรงฉุดที่สูงในขณะที่มีรอบต่ำพร้อมทั้งกินกระแสไฟน้อยเมื่อเร่ง Throttle ในต่ำแหน่งสูง

ตัวอย่างที่ 3: เครื่องประเภท Warbird/scale , 1lb AUW ต้องการมอเตอร์ขนาด 120w สำหรับการเลือ KV สามารถเลือกได้ทั้งสองแบบ ดังตัวอย่างด้านบน ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ตัวอย่างที่ 4: เครื่องประเภท High Speed Delta, 1lb AUW, ต้องการมอเตอร์ขนาด200w (3s 25c~30c Lipoly) ควรเลือกรอบต่อโวลท์อยู่ที่ 2200kv~3200kv ใบพัดขนาด 5"~6" ซึ่งจะให้รอบสูงแต่แรงบิดต่ำ(high speed/low torque) ให้แรงฉุดต่ำเมื่อ Throttle อยู่ต่ำแหน่งต่ำ
และให้ความเร็วสูงและรอบที่สูงขณะที่ตำแหน่ง Throttle อยู่ตำแหน่งสูงสุด


ขั้นตอนสุดท้าย การเลือก สปีดคอนโทล(ESC)

esc1 esc2

    เมื่อเราเลือกมอเตอร์ได้แล้วให้ดูประมาณกระแสสูงสุดที่มอเตอร์ใช้ซึ่งจะระบุไว้ในรายละเอียดของมอเตอร์ โดยปรกติเราจะเพิ่มไปอีก 25% ดังนั้น ถ้ามอเตอร์ของเราใช้กระแสสูงสุด 15A เราควรเลือกสปีดคอนโทล 18A หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือ 20A หรือมากกว่า  ในขั้นต่อไปคือให้มั่นใจว่าสปีดคอนโทลที่เราเลือกมีโวลท์ที่เหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือถ้าเราใช้แบ็ต Lipo 4S ก็ควรเลือกสปีดคอนโทลที่รองรับสำหรับแบ็ต 4S จากนั้นทำการตรวจสอบว่าสปีดคอนโทลที่เราเลือกมีโปรแกรมการทำงานที่เราต้องการหรือไม่ เช่น ถ้าเราเล่นเครื่องบินประเภทเครื่องร่อน ความต้องการของเครื่องร่อนคือการหยุดหมุนของใบพัดเมื่อเราไม่ได้เร่ง Throttle ซึ่งจะทำให้ใบพัดอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดแรงต้านเนื่องจากการหมุนของใบพัดที่เกิดจากลมที่ปะทะด้านหน้าของใบพัด  เราแนะนำอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมีโปรแกรมการ์ดในการตั้งโปรแกรมสปีดคอนโทลที่ง่ายขึ้น จากนั้นดูปริมาณการจ่ายกระแสของ BEC ซึ่งจ่ายกระแสไฟให้กับรีซีฟและเซอร์โวโดยไม่ต้องแยกแบ็ตต่างหาก อย่างไรก็ดีหากจำนวนของเซอร์โวมีมากกระแสไฟจาก BEC ก็อาจจะไม่เพียงพอในการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อเซอร์โวของเรามีมากกว่า 4 ตัวซึ่งพบได้ทั่วไปในเครื่องบินสมัยนี้ ดังนั้นแล้วจึงควรพิจารณาเลือกซื้อสปีดคอนโทลที่มีการจ่ายกระแส BEC ที่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ อาจจะแยกการจ่ายกระแสไฟให้กับรีซีฟและเซอร์โวต่างหากซึ่งจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า UBEC หรือ OPTO type ESC ซึ่งจะเหมาะกับเครื่องบินที่มีการใช้งานเซอร์โวหลายตัวหรือใช้เซอร์โวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันอันตรายอีกขั้นหนึ่งเมื่อต้องใช้กระแสไฟสูงๆ เพราะมอเตอร์จะไม่ทำงานจนกว่าเราจะเปิดสวิทซ์รีฟ

ต้วอย่างสเป็คและโปรแกรมของสปีดคอนโทรล(ESC)

ประเภท มี BEC ในตัว
Spec;

Weight: 80g
Size: 90x39x17mm
Cells: 6-20Ni MH ~ 2-7S Li Po
Max Current: 70A

Burst: 80A
UBEC: 5A
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K

User Programming options:
Battery setting
Throttle Range
Brake setting 4 options:
Direction and Cutoff Type
Timing Mode Setting: 1 / 7 / 15 / 30
PWM setting: 8K/16K
Governor mode
Soft start

ประเภท Opto ไม่มี BEC
Specs:

Weight: 40.5g
Size: 60x36x13mm
Cells: 2-6S
Max Current: 40A
Burst Current: 50A

BEC: Nil
Timing: 1º/7º/15º/30º programmable
PWM: 8/16K

Programming Options
Cell Type: NiMH/NiCD/Lipoly
Cell Count: 2s~6S
Throttle Setting: Auto/Hard/Soft
Brake: No Brake/Soft/Medium/Hard
Direction: Clockwise/Counter Clockwise
Cut off: Soft/Hard
Timing: 1º/7º/15º/30º
PWM: 8Khz/16khz


Credit:www.hobbyking.com/forum(บทความนี้แปลมาจากกระทู้ให้ความรู้พื้นฐานของ hobbyking)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

คอมเมนต์   

#19 Guest 2561-08-08 20:17
Ela promete deixar 7 quilos em cima de 7 dias.

Here is my site womax
como comoprar: http://bbs.chilecn.com/home.php?mod=space&uid=56539&do=profile&from=space
#18 Guest 2561-08-08 06:22
Por exemplo: "Jeito a alguma coisa no você".

My webpage; como ser mais viril: http://Dadhahur.com/forum/index.php?topic=204195.0
#17 Guest 2561-07-08 12:00
Faça certo boiar a dois. Sabe universalidade
desde cine?

My web blog como fazer uma mulher gozar: http://cm.aimsttp.org/cop/wiki/index.php/User:IsmaelFrias28
#16 Guest 2561-07-04 18:17
Use indispensável e todas as sugestões possíveis.

my web page; Como ser Mais viril: http://www.Mitchellgov.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bio2Rdf.org%2Fdescribe%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fandytgrq508.over-blog.com%2F2018%2F06%2Forientacoes-topo-da-como-fazer-uma-mu-her-gozar-muito.html
#15 Guest 2561-06-16 23:19
http://cuzovozi.org/best-online-casino.html
http://cuzovozi.org/best-online-casino.html: http://cuzovozi.org/best-online-casino.html
http://cuzovozi.org/best-online-casino.html
http://cuzovozi.org/best-online-casino.html: http://cuzovozi.org/best-online-casino.html
http://cuzovozi.org/best-online-casino.html

สอบถาม ออนไลน์

LiveChat Help

เข้าสู่ระบบสมาชิกตรวจสอบการจัดส่ง

สมาชิกล่าสุด

  • hotp50lai1
  • te94en1
  • mold91de1
  • nis42ar7
  • in72rdis1

สถิติการเยี่ยมชม

292118
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
รวม
79
67
1101
2374
292118

Your IP: 46.229.168.71